Waarneming

 

Bij afwezigheid van de huisarts kunt u contact opnemen met:

 

de dokterstelefoon:            010 - 286 50 45

 

 

Na 17.00, in het weekend en op feestdagen:

 

de Huisartsenpost SFG:     010 - 466 95 73